درباره تیم اخبار نجوم

با اخبار نجوم همراه باشید. آخرین رویدادهای اخترشناسی و نجوم پیشرفته، اخبار ستاره شناسی، زندگی فضانوردان در ایستگاه های فضایی، آخرین رویدادهای علمی ستاره شناسی، تلسکوپ هابل و آخرین تکنولوژی های درون آن را اینجا مرور کنید.